Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Przedstawiciel UKNF powołany na drugą kadencję do Zarządu EBA

Data aktualizacji:
8 grudnia 2015 r.

W dniu 8 grudnia 2015 r. na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) po raz drugi powołano na 2,5-letnią kadencję Pana Andrzeja Reicha – Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). EBA jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS), funkcjonującego od 1 stycznia 2011 r.

Pan Andrzej Reich ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał udział we wdrażaniu programu pomocowego dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB w Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 r. kieruje Departamentem Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w UKNF. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 r. do maja 2008 r. wiceprzewodniczący CEBS. Od 2012 r. reprezentuje UKNF w Radzie Organów Nadzoru EBA.