Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Kujawiak

Data aktualizacji:
1 grudnia 2015 r.

W dniu 1 grudnia 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak” (SKOK Kujawiak) we Włocławku przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.


Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Kujawiak na podstawie art. 74c ust. 4 i następnie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Kujawiak przez bank.


W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Kujawiak, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Kujawiak. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie.


Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Kujawiak, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

 

Do pobrania

Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Kujawiak

plik .pdf, 45,3kB
Pobierz