Komunikat z 248. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2015 r.

data aktualizacji

27 stycznia 2015 r.

1.  W dwieście czterdziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

     • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
     • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
     • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
     • Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
     • Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
     • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2,

2. KNF jednogłośnie zgłosiła sprzeciw co do zamiaru bezpośredniego nabycia przez D.A.S. Rechtsschutz AG z siedzibą w Wiedniu oraz pośredniego nabycia przez D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG z siedzibą w Monachium akcji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej przekroczenie przez D.A.S. Rechtsschutz AG  bezpośrednio oraz przez D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG pośrednio 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA.

Podstawą zgłoszenia sprzeciwu jest niespełnienie wymogów określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

3.   KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu: 

     • Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
     • Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao.


4.   Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” SA oraz Bakalland SA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 10 lutego 2015 r.

5.   Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

     • Pana Zdzisława Kupczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA,
     • Pana Artura Adamczyka na stanowisko Członka Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA,
     • Pana Radosława Księżopolskiego na stanowisko Członka Zarządu Euro Banku SA.

6.   Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 
 
      • 10 lutego 2015 r.
      • 24 lutego 2015 r.
      • 10 marca 2015 r.
      • 24 marca 2015 r. 
      • 9 kwietnia 2015 r. 

1 Pan J. Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 5 komunikatu.
2 Pan J. Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 4 komunikatu.