Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Polymetal SA oraz PC Guard SA

Data aktualizacji:

1 października 2015 r.

     Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

•    Polymetal SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 1 października 2015 r. do dnia 1 listopada 2015 r. włącznie,
•    PC Guard SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 października 2015 r. włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów za pierwsze półrocze 2015 r. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031  Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Polymetal SA oraz PC Guard SA

plik .pdf, 216,4kB
Pobierz