Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Petrolinvest SA, Alterco SA, Cash Flow SA, Mewa SA, MSX Resources SA oraz PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej

Data aktualizacji:

5 czerwca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:


•  Petrolinvest SA z siedzibą w Gdyni, od dnia 5 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok, w terminie określonym przepisami prawa,
  Alterco SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 5 czerwca 2015 r. do dnia 5 lipca 2015 r., włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa,
•  Cash Flow SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, od dnia 5 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa,
•  Mewa SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 8 lipca 2015 r., włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa
•  MSX Resources SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 8 lipca 2015 r., włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa,
•  PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 8 lipca 2015 r., włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.


Zgodnie z § 101 ust. 9 oraz § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym nie później jednak niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, natomiast  raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. O dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym jest mowa  § 1031 Rozporządzenia.


Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.                                                   

1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Petrolinvest SA, Alterco SA, Cash Flow SA, Mewa SA, MSX Resources SA oraz PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej

plik .pdf, 39,2kB
Pobierz