Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie KDPW SA

data aktualizacji

9 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

zmiany w Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

dokonane Uchwałą Nr 26/563/14 Rady Nadzorczej KDPW SA z dn. 4 listopada 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 2/571/15 Rady Nadzorczej KDPW SA z dn. 27 stycznia 2015 r.