Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat

data aktualizacji

4 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

zmiany w Regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat

dokonane Uchwałą Nr 27/564/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dn. 4 listopada 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 5/574/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dn. 13 lutego 2015 r.