Komunikat w sprawie zatwierdzenia regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej

data aktualizacji

4 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

przyjęty Uchwałą Nr 5/542/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dn. 7 kwietnia 2014 r., zmieniony Uchwałą Nr 4/573/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dn. 2 lutego 2015 r.