Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Pfleiderer Grajewo SA

data aktualizacji

9 października 2015


  Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Pfleiderer Grajewo SA z siedzibą w Grajewie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E oraz praw do akcji serii E Pfleiderer Grajewo SA z siedzibą w Grajewie (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP SA).