Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu OFE

Data aktualizacji:

8 października 2015r.

 

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 28 września 2012 r. do 30 września 2015 r. wyniosła 12,717%.

Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.


 STOPY ZWROTU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 28.09.2012 ROKU DO 30.09.2015 ROKU

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

MetLife OFE15,446%
PKO BP Bankowy OFE15,129%
Nordea OFE14,614%
AXA OFE13,932%
Allianz Polska OFE13,506%
OFE PZU "Złota Jesień"12,992%
Aviva OFE Aviva BZ WBK12,264%
OFE Pocztylion11,831%
Nationale-Nederlanden OFE11,442%
AEGON OFE10,410%
Pekao OFE9,924%
Generali OFE8,786%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

12,717%
Do pobrania

Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu OFE

plik .pdf, 104,2kB
Pobierz