Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Dodatkowy czas na zgodę banku na przejęcie SKOK Kujawiak

Data aktualizacji:

15 grudnia 2015 r.


W związku z wpłynięciem – w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 1 grudnia 2015 r. – zgłoszenia od jednego banku zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku (SKOK Kujawiak), KNF jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 4 stycznia 2016 r. włącznie na osiągnięcie przez ten bank porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 20g ustawy o BFG oraz na wyrażenie przez bank zgody na przejęcie SKOK Kujawiak w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok. 

Do pobrania

Dodatkowy czas na zgodę banku na przejęcie SKOK Kujawiak

plik .pdf, 199,8kB
Pobierz