Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Wirtualna Polska Holding SA

Data aktualizacji:

10 kwietnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Wirtualna Polska Holding SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, E oraz praw do akcji serii E Wirtualna Polska Holding SA (firmą inwestycyjną jest: Pekao Investment Banking SA z siedzibą w Warszawie).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Wirtualna Polska Holding SA

plik .pdf, 64,6kB
Pobierz