Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Wind Mobile SA

data aktualizacji


14 lipca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów (dokument rejestracyjny, dokument ofertowy oraz dokument podsumowujący), sporządzony przez:

•    Wind Mobile SA z siedzibą w Krakowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii B, G, H, I i K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J i K oraz praw do akcji serii K WIND MOBILE SA z siedzibą w Krakowie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ SA).