Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego TELL SA

Data aktualizacji:

25 sierpnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:

• TELL SA z siedzibą w Poznaniu, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C TELL SA z siedzibą w Poznaniu (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BDM SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego TELL SA

plik .pdf, 28,7kB
Pobierz