Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Sunex SA

Data aktualizacji:

10 lipca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  Sunex SA z siedzibą w Raciborzu, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C i D Sunex SA z siedzibą w Raciborzu (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Sunex SA

plik .pdf, 29,3kB
Pobierz