Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego SARE SA

Data aktualizacji:
11 grudnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• SARE SA z siedzibą w Rybniku, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C SARE SA z siedzibą w Rybniku (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego SARE SA

plik .pdf, 29,5kB
Pobierz