Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Rafako SA

data aktualizacji

3 lipca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  Rafako SA z siedzibą w Raciborzu, w związku z ofertą publiczną akcji serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J oraz praw do akcji serii J Rafako SA z siedzibą Raciborzu (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie).