Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Private Equity Managers SA

data aktualizacji

11 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Private Equity Managers SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E Private Equity Managers SA z siedzibą Warszawie (oferującym jest Dom Maklerski Noble Securities SA).