Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polnord SA

data aktualizacji

1 czerwca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  Polnord SA z siedzibą w Gdyni, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Polnord SA z siedzibą w Gdyni, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski mBanku SA z siedzibą w Warszawie).