Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego POL-MOT Auto SA

data aktualizacji

19 lutego 2015 r. 
 
          Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:
 
•  POL-MOT Auto SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji POL-MOT Auto SA z siedzibą w Warszawie (oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).