Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polenergia SA

data aktualizacji

13 lutego 2015 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:
 
  • Polenergia SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii Z Polenergia SA z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu).