Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita SA

Data aktualizacji:

11 czerwca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł. (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita SA

plik .pdf, 29,4kB
Pobierz