Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Murapol SA

data aktualizacji

13 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Murapol SA z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku z ofertą publiczną obligacji Murapol SA z siedzibą w Bielsku–Białej, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł (firmą inwestycyjną jest Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).