Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Master Pharm SA

data aktualizacji

23 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• Master Pharm  SA z siedzibą w Łodzi, w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B Master Pharm SA z siedzibą w Łodzi (firmą inwestycyjną jest: Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).