Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Data aktualizacji:
16 września 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez: 
 

• Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie SA (zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA), w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii F, G i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii F, G i H Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA).

Do pobrania

komunikat Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ prospekt 16092015

plik .pdf, 39,3kB
Pobierz