Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Labo Print SA

data aktualizacji

25 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• Labo Print SA z siedzibą w Poznaniu, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E Labo Print SA z siedzibą w Poznaniu (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsko-Białej).