Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Labo Print SA

Data aktualizacji:
25 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• Labo Print SA z siedzibą w Poznaniu, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E Labo Print SA z siedzibą w Poznaniu (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsko-Białej).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Labo Print SA

plik .pdf, 28,7kB
Pobierz