Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Krynica Vitamin SA

Data aktualizacji:
16 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:

• Krynica Vitamin SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B Krynica Vitamin SA z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski SA).

Do pobrania

komunikat Krynica Vitamin prospekt 16112015

plik .pdf, 29kB
Pobierz