Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego INDATA Software SA.

data aktualizacji

4 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C ,D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii H INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu (oferującym jest Dom Maklerski mBanku SA).