Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego INDATA Software SA

data aktualizacji

11 marca 2015 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że zmianie uległ termin udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego sporządzonego przez:

INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C ,D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii H INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu (oferującym jest Dom Maklerski mBanku SA).