Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Braster SA

data aktualizacji

4 maja 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Braster SA z siedzibą w Szeligach, w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz F Braster SA z siedzibą Szeligach (oferującym jest IPOPEMA Securities SA).