Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Best SA

Data aktualizacji:

9 czerwca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  Best SA z siedzibą w Gdyni, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Best SA z siedzibą w Gdyni, o łącznej wartości nominalnej do 150.000.000 zł emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości  nominalnej do 300.000.000 zł (firmą inwestycyjną jest mBank SA, Dom Maklerski mBanku SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Best SA

plik .pdf, 29kB
Pobierz