Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Atal SA

data aktualizacji

21 maja 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  Atal SA z siedzibą w Cieszynie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania 
   się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E 
   ATAL SA z siedzibą w Cieszynie (współoferującymi są Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska SA z 
   siedzibą w Warszawie oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie).