Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego KCI SA

data aktualizacji

23 lutego 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne sporządzone przez:

• KCI SA z siedzibą w Krakowie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F KCI SA z siedzibą w Krakowie (oferującym jest Dom Maklerski Navigator SA).