Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w TAMEH Polska Sp. z o. o.

Data aktualizacji:

25 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 19 marca 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych dwa programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

TAMEH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Zarządzającymi są odpowiednio: 
    PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
        - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
        - PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
        - PZU Akcji KRAKOWIAK
    oraz 

    Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Do pobrania

wpis do PPE TAMEH Polska 25032015

plik .pdf, 69,1kB
Pobierz