Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o. o.

Data aktualizacji:

30 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 27 listopada 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych dwa programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 

• Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu. 
 

Zarządzającymi są:
1) Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2) Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
    - Legg Mason Subfundusz Akcji,  
    - Legg Mason Subfundusz Strateg, 
    - Legg Mason Subfundusz Obligacji,  
    - Legg Mason Subfundusz Pieniężny. 
  

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o. o.

plik .pdf, 35,2kB
Pobierz