Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w GreenWood Resources Poland Sp. z o. o.

Data aktualizacji:

18 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 17 listopada 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych dwa programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 

• GreenWood Resources Poland Sp. z o. o. z siedzibą wKwidzynie.
 

Zarządzającym jest:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 
    - PZU Gotówkowy, 
    - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 
    - PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 
    - PZU Zrównoważony, 
    - PZU Akcji KRAKOWIAK, 
   - PZU Akcji NOWA EUROPA.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w GreenWood Resources Poland Sp. z o. o.

plik .pdf, 70,2kB
Pobierz