Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Fundacji PKO Banku Polskiego

Data aktualizacji:
31 lipca 2015 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 lipca 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

             • Fundację PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


Zarządzającymi są:
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 
  - Subfundusz PKO Akcji Plus, 
  - Subfundusz PKO Zrównoważony, 
  - Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu, 
  - Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, 
  - Subfundusz PKO Skarbowy;

PKO Światowy Fundusz Walutowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 
  - Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, 
  - Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, 
  - Subfundusz PKO Złota;

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020, 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030, 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040, 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050, 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Fundacji PKO Banku Polskiego

plik .pdf, 73,3kB
Pobierz