Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Centrum HR&MA Sp. z o. o.

data aktualizacji

19 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych dwa programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 

• Centrum HR&MA Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu.


Zarządzającym jest:
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 
      - Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, 
      - Subfundusz SKOK Obligacji, 
      - Subfundusz SKOK Akcji, 
      - Subfundusz SKOK Gotówkowy, 
      - Subfundusz SKOK Etyczny 1, 
      - Subfundusz SKOK Etyczny 2.


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.