Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Koncentracja na rynku bankowym nowy

Data aktualizacji:

 13 czerwca 2013 r.

W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w warunkach wysokiej stabilności i efektywności krajowego systemu bankowego obecny poziom koncentracji na rynku bankowym w Polsce jest bliski optimum. Z punktu widzenia ryzyk systemowych oraz bezpieczeństwa systemu finansowego ważne jest, że nie ma w Polsce banków zbyt dużych, tj. takich, których ewentualnych problemów nie można byłoby rozwiązać w oparciu o dostępne krajowe instrumenty zarządzania kryzysowego.

Analizując ewentualne kolejne wnioski w sprawie znaczących dla krajowego rynku połączeń banków, nadzór finansowy będzie bardzo wnikliwie badać skutki transakcji zarówno dla poziomu ryzyka systemowego, jak i dla banku przejmującego i przejmowanego.

W badaniu tym kluczowa będzie ocena długoterminowej stabilności finansowej całego rynku, jak i łączących się podmiotów. Nadzór będzie dokonywał oceny m.in. jakości podmiotu przejmującego w zakresie poziomu wyposażenia kapitałowego, jak i możliwości zwiększenia funduszy, poziomu ryzyka oraz jakości zarządzania ryzykiem, poziomu płynności i źródeł finansowania działalności. W przypadku banków zależnych od znaczących akcjonariuszy oceniana będzie stabilność tych akcjonariuszy, ich siła finansowa oraz strategia wspierania banku w ostrożnym i stabilnym rozwoju w długoterminowej perspektywie. Przy ewentualnych transakcjach sprzedaży banków przedmiotem oceny będą również powody oraz sposób wychodzenia z inwestycji dotychczasowych znaczących właścicieli. Przedmiotem szczególnej uwagi będą obowiązki związane z potrzebą zapewnienia transparentnej i niezakłóconej obsługi klientów oraz stopień wykonania złożonych przed nadzorem finansowym zobowiązań inwestorskich, w tym realizowanej strategii biznesowej oraz jej wpływ na poziom ryzyka zarówno w banku, jak i całego rynku. W obecnych warunkach rynkowych przedmiotem oceny będzie też sposób zabezpieczenia finansowania działalności,  głównie dla portfeli kredytów walutowych, pokrycie ryzyka kredytowego związanego z tymi kredytami, a także utrzymywanie znaczącego udziału akcji w wolnym obrocie na giełdzie.


 

Do pobrania

Koncentracja na rynku bankowym nowy

plik .pdf, 66,2kB
Pobierz