Komunikat ze 173. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 stycznia 2013 r.

data aktualizacji

 
1. W sto siedemdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 1 ,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 ,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Getin Noble Bank SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego Banku DnB Nord Polska SA.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Credit Agricole Bank Polska SA przedsiębiorstwa bankowego Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA Oddział w Polsce.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• England.pl sp. z o. o. z Koszalina.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje usługę przekazu pieniężnego.

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Adama Dwuleckiego na Członka Zarządu Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
• Pana Krzysztofa Rosińskiego na Prezesa Zarządu Getin Noble Bank SA,
• Pani Joanny Szczepańskiej na Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa  Emerytalnego Unilever Polska SA.

6. KNF jednogłośnie wydała, na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.

Uchwała zostanie w najbliższym czasie opublikowana w Dzienniku Urzędowym KNF.

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Unilever Polska.

8. KNF jednogłośnie zezwoliła Fabryce Kosmetyków POLLENA–EWA SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 19 lutego 2013 r.

9. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• stanu sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2012 r.

10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 12 lutego 2013 r.
• 26 lutego 2013 r.
• 12 marca 2013 r.
• 26 marca 2013 r.
• 8 kwietnia 2013 r.

 _________________________________


1 Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu sprawy opisanej w pkt 9 komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2–4, 5b–c, 6, 7c, 9 komunikatu.