Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 200. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 listopada 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W dwusetnym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Nawojowej (bank przejmowany).

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Andrzeja Cyganika na Prezesa Zarządu Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA,
• Pana Piotra Narlocha na Prezesa Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
• Pani Barbary Treichel na Członka Zarządu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pana Józefa Wancera na Prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

4. KNF zgłosiła sprzeciw co do zamiaru pośredniego nabycia przez Abris Capital Partners Limited z Jersey, za pośrednictwem Investors Holding SA, akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 50% udziału w kapitale zakładowym, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 54h ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Komisja zgłosiła sprzeciw co do zamiaru stania się przez Vestorian Holdings Limited z Cypru pośrednim podmiotem dominującym BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w związku z brzmieniem statutu Investors Holding SA przyznającym Vestorian Holdings Limited prawo powoływania oraz odwoływania większości członków rady nadzorczej Investors Holding SA w przypadku posiadania akcji Investors Holding SA w liczbie stanowiącej co najmniej 25% kapitału zakładowego Investors Holding SA, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 54h ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

KNF zgłosiła sprzeciw co do zamiaru stania się przez Vestorian Holdings Limited z Cypru pośrednim podmiotem dominującym Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w związku z brzmieniem statutu Investors Holding SA przyznającym Vestorian Holdings Limited prawo powoływania oraz odwoływania większości członków rady nadzorczej Investors Holding SA pod warunkiem, że Vestorian Holdings Limited posiadać będzie akcje Investors Holding SA w liczbie stanowiącej co najmniej 25% kapitału zakładowego Investors Holding SA, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 54h ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Komisja zgłosiła sprzeciw co do zamiaru stania się przez Vestorian Holdings Limited z Cypru bezpośrednim podmiotem dominującym Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w związku ze zmianami statutu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przyznającymi Vestorian Holdings Limited prawo powoływania oraz odwoływania większości członków rady nadzorczej Investors TFI, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 54h ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

KNF zgłosiła sprzeciw co do zamiaru pośredniego nabycia przez Vestorian Holdings Limited z Cypru akcji Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 50% udziału w kapitale zakładowym, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 54h ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Wyniki głosowań:

• 3 głosy za zgłoszeniem sprzeciwów (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek),
• 2 głosy wstrzymujące się (L.Kotecki, J.Pruski).

5. Komisja zgłosiła sprzeciw co do planowanego stania się przez Vestorian Holdings Limited z Cypru pośrednim podmiotem dominującym Domu Inwestycyjnego Investors SA, ze względu na przesłanki określone w art. 106h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 106h ust. 2 pkt 3, 4, 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Komisja zgłosiła sprzeciw co do planowanego pośredniego nabycia przez Vestorian Holdings Limited z Cypru akcji Domu Inwestycyjnego Investors SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ze względu na przesłanki określone w art. 106h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 106h ust. 2 pkt 3, 4, 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

KNF zgłosiła sprzeciw co do planowanego stania się przez Vestorian Holdings Limited z Cypru bezpośrednim podmiotem dominującym Domu Inwestycyjnego Investors SA, ze względu na przesłanki określone w art. 106h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 106h ust. 2 pkt 3, 4, 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wyniki głosowań:

• 3 głosy za zgłoszeniem sprzeciwów (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek),
• 2 głosy wstrzymujące się (L.Kotecki, J.Pruski).

6. KNF jednogłośnie zawiesiła na okres dwóch lat uprawnienia maklera papierów wartościowych w związku ze złożeniem na rachunek klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA zleceń kupna akcji bez dyspozycji klientów, co stanowiło naruszenie art. 126 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz interesów klientów.

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła Przedsiębiorstwu Robót Inżynierskich „POL – AQUA”  SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 10 grudnia 2013 r.

8. KNF jednogłośnie zezwoliła Zakładom Chemicznym „PERMEDIA” SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 17 grudnia 2013 r.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Pocztylion – Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

10. KNF zapoznała się z informacją na temat:

• funkcjonowania spółdzielczego sektora bankowego po wejściu w życie dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR.

11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 10 grudnia 2013 r.
• 20 grudnia 2013 r.
• 7 stycznia 2014 r.

_____________________________
1Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2–5 i 9 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 200. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 listopada 2013 r.

plik .pdf, 184,5kB
Pobierz