Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Vistula Group

Data aktualizacji:

12 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii M (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA). 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Vistula Group

plik .pdf, 65kB
Pobierz