Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Tele-Polska Holding

data aktualizacji

17 września 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Tele-Polska Holding SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie).