Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polskiego Holdingu Nieruchomości

data aktualizacji

18 stycznia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Polski Holding Nieruchomości SA w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz D (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).