Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polimex-Mostostal

data aktualizacji

25 czerwca 2013 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Polimex-Mostostal SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii M i N1.