Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polimex-Mostostal

Data aktualizacji:
25 czerwca 2013 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Polimex-Mostostal SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii M i N1.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polimex-Mostostal

plik .pdf, 129,4kB
Pobierz