Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKP Cargo

data aktualizacji

4 października 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PKP Cargo SA z siedzibą w Warszawie w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).