Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego OT Logistics

Data aktualizacji:

6 czerwca 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• OT Logistics SA z siedzibą w Szczecinie SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B - składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów (oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego OT Logistics

plik .pdf, 129,9kB
Pobierz