Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MFO

data aktualizacji

22 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• MFO SA z siedzibą w Kożuszkach Parcel w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Millennium Dom Maklerski SA).