Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MFO

Data aktualizacji:

22 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• MFO SA z siedzibą w Kożuszkach Parcel w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Millennium Dom Maklerski SA).  

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MFO

plik .pdf, 128,2kB
Pobierz