Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Getin Noble Banku

data aktualizacji

7 maja 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie w związku z publiczną ofertą obligacji na okaziciela w ramach Publicznego Programu Emisji (oferującym jest NOBLE Securities SA).