Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Energa

Data aktualizacji:

15 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Energa SA z siedzibą w Gdańsku w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego). 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Energa

plik .pdf, 128,2kB
Pobierz